Ukrainian Desk


Vores Ukrainian Desk ledes af Thomas Salicath, der har mere end 25 års erfaring i de lande, der tid­ligere indgik i Sovjetunionen, herunder især Ukraine, hvor vi er repræsenteret med egne kontorer i et kontorfællesskab med lokale advokatfirmaer. Siden 2008 har vi således haft eget kontor i Kiev i samarbejde med et hold af afvokater fra Marchenko Danevych Advokatfirma.

Ud over Ukraine har vi også ydet bistand i relation til en række sager i de baltiske lande og i Bulgarien - ligeledes i samarbejde med lokale advokatfirmaer. 

Vi har valgt denne model, fordi vi på den måde kan levere de bedste resultater for vores klienter ved at kombinere vores danske pragmati­ske og systematiske indfaldsvinkel og erfaring med Danevychs detailviden om lokal lovgivning og praksis, kontaktnet og gennem­slagskraft over for lokale beslutningstagere. 

Det vil typisk være DELACOUR, der sammen med klienten definerer de relevante problemer og ønsker og derpå analyserer de midler, der skal til for at løse og opnå disse. Det viser sig ofte, at vores typiske skandinaviske fravær af autoritetstro over for de af klienten indledningsvist stillede opgaver fører til en konklusion om, at klienten i virkeligheden skal vælge en anden løsning, end klienten umiddelbart havde forestillet sig.

Som led i vores bistand kan vi tilbyde apostillering af dokumenter, oversættelse og tolkebistand under forhandlinger mv.

Vores klienter kan endvidere drage fordel af vores mange russisktalende jurister i Danmark og dansk- og engelsktalende jurister i Kiev.