CEE Desk


CEE Desk ledes af Thomas Salicath, der har mange års erfaring i Østeuropa, hvor vi typisk bistår vores klienter i samarbejde med lokale advokatfirmaer.

Denne model har vi valgt, fordi vi på den måde kan levere de bedste resultater for vores klienter ved at kombinere vores danske pragmati­ske og systematiske indfaldsvinkel og erfaring med lokale advokaters detailviden om lokal lovgivning og praksis, kontaktnet og gennem­slagskraft over for lokale beslutningstagere.

Herved vil det typisk være DELACOUR, der med klienten definerer de relevante problemer og ønsker og derpå analyserer de midler, der skal til for at løse/opnå disse. Og her viser det sig ofte, at vores typiske skandinaviske fravær af autoritetstro over for de af klienterne indledningsvist stillede opgaver fører til en konklusion om, at klienten i virkeligheden skal vælge en anden løsning, end klienten umiddelbart havde forestillet sig.