Udbudsret

Vi har omfattende erfaring med rådgivning af såvel ordregivere som tilbudsgivere indenfor alle typer af udbud, det vil sige:

 • Udbud af bygge- og anlægsarbejder
 • Udbud af tjenesteydelser
 • Udbud af varer
 • Udbud af kommunale og regionale ejendomme

 Vores klienter omfatter blandt andre:

 • Kommuner
 • Regioner
 • Boligselskaber
 • Havne
 • Bygherrerådgivere
 • Arkitekter
 • Ingeniører
 • Selvejende institutioner
 • Forsyningsvirksomheder
 • Entreprenører
 • IT-virksomheder
 • Medicinalvirksomheder

Gennemførelse af udbud er ofte en kompliceret proces med mange forskellige interesser, hvor fx faglige, politiske, juridiske, menneskelige og økonomiske faktorer spiller ind. 

Vi rådgiver om de klassiske samarbejdsformer, men også om de mere komplekse samarbejdsformer som OPP (Offentlig Privat Partnerskab), OPS (Offentlig Privat Samarbejde) og OPI (Offentlig Privat Innovationssamarbejde).

Når vi rådgiver om udbud tænker vi først og fremmest i løsninger, og i at gøre det komplicerede enkelt, så der ikke opstår misforståelser mellem de involverede parter.

Vi sørger også for at sikre dig den bedste rådgivning og involvere DELACOURS øvrige specialister, når der opstår behov for rådgivning indenfor andre retsområder, fx konkurrenceretlige forhold, entrepriseretlige forhold, køb og salg af fast ejendom, miljøretlige forhold, persondatalovgivning, ophavsretlige forhold mv.

Det er vores holdning og erfaring, at grundighed og gensidig respekt er helt afgørende forudsætninger for en smidig gennemførelse af et udbud.

Derudover er udbudsretten under konstant forandring, og den omfattende praksis på udbudsområdet viser, at selv den mindste fejl kan få fatale konsekvenser.

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev om udbudsret, så du kan holde dig opdateret på nyheder inden for dette område.

Tal med DELACOUR, hvis du har spørgsmål vedrørende udbud.