Hvad hjælper vi tilbudsgivere med?


Er du tilbudsgiver, kan vores eksperter inden for udbudsret blandt andet hjælpe dig med følgende:

 • Dialog med ordregivere
 • Forhandlinger med ordregivere
 • Planlægning af deltagelse i et udbud
 • Rådgivning om kommercielle forhold
 • Vurdering af ordregivers krav og tekniske specifikationer
 • Udarbejdelse af tjeklister
 • Vurdering af risici (Risk Management)
 • Anmodning om prækvalifikation
 • Vurdering af tilbuddets konditionsmæssighed
 • Formulering af ledelsesresumé (Executive Summary)
 • Vurdering af ordregivers evaluering
 • Vurdering af forbehold
 • Deltagelse i forhandlinger
 • Begæring om aktindsigt
 • Vurdering af muligheder for omgørelse af ordregivers beslutning
 • Vurdering af om der er grundlag for at klage
 • Vurdering af muligheden for at opnå erstatning
 • Håndtering af klager ved Klagenævnet for Udbud og domstolene
 • Håndtering af ændringer i kontrakten

Vores rådgivning er baseret på ekspertviden om de udbudsretlige regler. Vi har dog også stor erfaring med projektledelse og udarbejdelse af tilbud.

Vi hjælper også gerne med den efterfølgende styring af kontrakterne (Contract Management).