Hvad hjælper vi ordregivere med?


Er du ordregiver, kan DELACOURs eksperter inden for udbudsret blandt andet hjælpe dig  med følgende: 

 • Planlægning af udbud
 • Vurdering af udbudsligt
 • Indledende dialog med tilbudsgivere
 • Teknisk dialog med tilbudsgivere
 • Fastlæggelse af udbudsstrategi
 • Vurdering af muligheder for at forhandle med tilbudsgivere
 • Offentliggørelse af udbud
 • Fastlæggelse af udvælgelseskriterier
 • Fastlæggelse af tildelingskriterier
 • Fastlæggelse af evalueringsmetode
 • Fastlæggelse af evalueringsmodel
 • Fastlæggelse af krav og tekniske specifikationer
 • Udarbejdelse af kontrakter og generelle betingelser
 • Kvalitetssikring af udbudsmateriale
 • Prækvalifikation af tilbudsgivere
 • Evaluering af tilbud
 • Vurdering af konditionsmæssighed
 • Håndtering af forbehold
 • Forhandlinger med tilbudsgivere
 • Håndtering af begæringer om aktindsigt
 • Rådgivning om offentligretlige regler
 • Håndtering af klager ved Klagenævnet for Udbud og domstolene
 • Håndtering af ændringer i kontrakten

Vores rådgivning er baseret på ekspertviden om de udbudsretlige regler. Vi har dog også stor erfaring med projektledelse og gennemførelse af udbud på vegne af ordregivere.  

Vi hjælper også gerne med den efterfølgende styring af kontrakterne (Contract Management).