Udbudsret

Det kan godt betale sig, at få et solidt, juridisk fundament i stand lige fra starten af udbudsprocessen. Det er med til at gøre hele udbudsforløbet mere effektivt og gnidningsfrit, og du sikrer, at alt håndteres efter udbudslovens bestemmelser.

Uanset om du er ordregiver eller tilbudsgiver, så er DELACOUR et godt sted at starte. Vi har massiv erfaring med rådgivning i hele udbudsprocessen; fra planlægning, til selve udbuddet og frem til udførelsen.

Planlægning af udbud

Planlægningsfasen er uhyre vigtig og allerede her skal man holde tungen lige i munden. For udbud og tildelingskriterier kan variere meget fra én opgave til en anden. Hvad end du har brug for i den indledende del af udbudsfasen, kan vi tilbyde en løsning der matcher dine behov. Med et stærkt, juridisk sikkerhedsnet, er du sikker på at komme ordentligt fra start.

Vi hjælper med at afklare, om der er udbudspligt på den pågældende opgave, og skræddersyer en struktureret og realistisk handlingsplan for forløbet. Hvis der er et behov for det, kan vi hjælpe med at skabe brugerinvolvering, og vi sørger naturligvis for en god dialog med både markedet og myndigheder.

I tæt samarbejde med dig lægger vi den helt rette strategi for udbuddet. Vi fokuserer selvfølgelig på konfliktforebyggelse, men skulle der alligevel opstå en konflikt i forløbet, hjælper vi naturligvis også med konflikthåndtering.

Selve udbuddet 

I selve udbudsfasen kan vi hjælpe dig med at fastlægge et aftalegrundlag, såsom kontrakt og evt. tilpasning af standardvilkår. Vi udarbejder også udbudsmateriale, f.eks. udbudsbetingelser.

Gennem vores brede faglige netværk kan vi også tilbyde en 360 graders juridisk og teknisk vurdering af udbudsmaterialet eller tilbuddet i samarbejde med en teknisk rådgiver.  

Derudover kan vi stå for projektledelsen og vi deltager også gerne i eventuelle forhandlinger.

 

Udførelsen af udbuddet
Vi følger projektet helt til dørs, så når den udbudte opgave skal føres ud i livet, er vi med som din fortrolige juridiske samarbejdspartner. Så er du sikker på at få størst muligt udbytte af din kontrakt.

Som rådgiver kan du f.eks. bruge os til at sikre kontraktstyring og hensigtsmæssig implementering. Vi hjælper også med brugerafstemning og opfølgning, og står selvfølgelig også til rådighed i forhold til projektledelse og konflikthåndtering.

Hvem er vi?

DELACOURs udbudsteam består af fagligt stærke og løsningsorienterede specialister. Det er vores holdning og erfaring, at grundighed og gensidig respekt er helt afgørende forudsætninger for en smidig gennemførelse af et udbud. Så i vores rådgivning tænker vi først og fremmest i løsninger, og vi stræber altid efter at håndtere og præsentere komplicerede problemstillinger på en enkel og letforståelig måde.

Vi har erfaring med rådgivning om alle typer af udbud, men vores primære fokus ligger inden for byggeri. Derfor har vi naturligvis etableret et tæt samarbejde med vores specialister i entrepriseret og fast ejendom. Du kan læse mere om DELACOURs afdeling for fast ejendom her

Hvem er du?
Vi repræsenterer både ordregivere og tilbudsgivere i udbudsprocessen. Vores kunder omfatter derfor både kommuner, regioner, boligselskaber, arkitekter, ingeniører, entreprenører og mange flere. Vi rådgiver også udbudssituationer med offentlig-private samarbejder (OPP).
 

Hvornår skal en kontrakt i udbud?
Som hovedregel skal en kontrakt i udbud, hvis den har en værdi, som overstiger de såkaldte tærskelværdier for udbud. Du kan se et overblik over tærskelværdierne for 2018-2019 her

Hvis der er tale om et EU-udbud, så skal det offentliggøres i EU-Tidende, også kaldet TED (Tenders Electronic Daily).

Varer og tjenesteydelser der ligger under tærskelværdierne, skal offentliggøres på udbud.dk, hvis der er tale om et indkøb med en klar grænseoverskridende interesse. Grænseoverskridende interesse vil sige, at en virksomhed i en anden medlemsstat i EU potentielt kunne være interesseret i at byde på opgaven.

Når der tale om udbud af bygge- og anlægsarbejder som ligger under tærskelværdierne, kan de også offentliggøres på udbud.dk.