Luftfart


Luftbefordring involverer ofte store værdier og kræver hurtig respons og håndtering. DELACOUR indfrier branchens krav om hurtig og effektiv rådgivning med henblik på at reducere omkostningerne og et eventuelt tab. DELACOUR er førende inden for rådgivning om civil luftfart om f.eks. cargo handling, passagerrettigheder og registrering af fly, og har løbende kontakt med SLV og kendskab til myndighedernes behandling af civil luftfart. 

Vores bistand til luftfartsbranchen vedrører bl.a.:

  • Luftbefordring af gods
  • Udarbejdelse af AWB eller andre transportdokumenter
  • Indregistrering af fly eller registrering af rettigheder over fly
  • Luftfartscertificering og luftfartsuddannelse
  • Flystyrt eller andre havarier
  • Indhentelse af autorisationer og godkendelser mv. fra SLV