Jernbanetransport


På baggrund af mange års erfaring med rådgivning af forskellige betydelige aktører inden for dansk og international jernbanetransport råder vi hos DELACOUR over eksperter med stor viden om dette specielle og komplicerede retsområde. 

Reglerne på området for jernbanetransport er komplekse og omfattende. Tilgangen til reglerne kompliceres ofte af, at de er baseret på internationale konventioner, herunder CIM-konventionen, og at reglerne gennem tiden er blevet fortolket i dansk og international retspraksis. 

Hertil kommer, at de virksomheder, som er aktive på jernbaneområdet, er undergivet en lang række komplicerede regulatoriske forhold. 

Vores bistand inden for jernbanetransport omfatter bl.a.:

  • Indgåelse af transport- og speditionsaftaler
  • Bistand til operatører i forhold til Banedanmark
  • Køb og salg af virksomheder inden for jernbanetransportbranchen
  • Indgåelse af lejeaftaler om materiel