Incoterms


Det internationale handelskammer lancerede pr. 1. januar 2011 et nyt sæt af de internationalt anerkendte og meget anvendte leveringsbetingelser, Incoterms. Incoterms 2010 er ligesom sine forgængere et genialt værktøj, hvis det bruges rigtigt. 

Ved at vælge DELACOUR som sparringspartner får du advokater, der er eksperter i Incoterms, og som ud over det daglige arbejde med klausulerne i praksis også har undervist i disse og skrevet artikler om emnet gennem mange år. 

Hver enkelt af de 11 forskellige Incoterms-klausuler indeholder 10 hovedforpligtelser, hvoraf nogle af de vigtigste spørgsmål er:

  • Hvem skal sørge for transporten og vareforsikringen?
  • Hvornår overgår risikoen for godset fra sælger til køber?
  • Hvem skal sørge for fortoldningsopgaverne? 

De enkelte klausuler er gennemarbejdede og leverer på simpel og præcis måde svar på væsentlige spørgsmål. 

Den egentlige udfordring med Incoterms er derfor ikke så meget indholdet af de enkelte klausuler, men derimod at brugerne anvender dem forkert. Et klassisk eksempel er, at FOB anvendes i tilfælde, hvor godset sendes med bil eller fly på trods af, at FOB alene kan anvendes i tilfælde, hvor sælgeren skal levere godset om bord på et skib. Hvis du lader os bistå, får du indarbejdet den klausul, som er bedst for dig i det konkrete tilfælde.

Tal med DELACOUR, hvis du har spørgsmål vedrørende Incoterms.