Havne og shipping


DELACOUR bistår rederier, speditører, linieagenter, stevedorer, værfter mv. med juridiske problemstillinger inden for shipping og søtransport. Vi har over en årrække opbygget et indgående kendskab til branchen og dens aktører og har stor kompetence og erfaring i rådgivning inden for shipping, søtransport og beslægtede områder. 

Vi rådgiver om søloven og internationale konventioner samt bistår vores klienter med value-baseret rådgivning og varetagelse af deres interesser under tvister - i eller uden for retssalen. 

DELACOUR bistår bl.a. med:

 • Køb og salg af skibe
 • Registrering af rettigheder over skibe
 • Arrest i skibe
 • Kollisioner og andre havarier
 • Bjærgning
 • Befragtning og certepartier
 • Indgåelse af transportaftaler og udstedelse af transportdokumenter
 • Transport- og vareforsikring
 • Stevedoring
 • Agentvirksomhed 

 

Havne
DELACOUR har lang tradition for rådgivning af danske havne og er i dag markedsledende for rådgivning af erhvervshavne og lystbådehavne. 

Vores kvalificerede jurister yder rådgivning vedrørende samtlige forhold omkring havne, herunder:

 • Inkassering af vare- og skibsafgifter
 • Arrest i skib
 • Bortskaffelse af efterladte eller sunkne fartøjer
 • Indgåelse af terminalaftaler
 • Udvikling af havnearealer til beboelse og/eller erhverv
 • Udlejning af havnearealer