Skat

DELACOURs skatteeksperter yder bistand til løsning af skatteretlige problemstillinger. Dette sker ofte i tæt samarbejde med kundens revisor og vores specialister inden for vores andre forretningsområder, hvor den skatteretlige rådgivning indgår som en integreret del af den samlede løsning.

Vores skatteeksperter fører desuden skatte- og afgiftssager ved de administrative skattemyndigheder, domstolene og EU-Domstolen. 

Desuden hjælper vi kunder og revisorer med at lægge strategi, når SKAT varsler krav mod virksomheder og virksomhedsejere.

Vores skatteadvokater rådgiver bl.a. om: 

 • Skatteproces i form af førelse af sager i det skatteretlige klagesystem og for domstolene
 • Forsvarerbistand i skattestraffesager ved SKAT og ved domstolene og i sager om økonomisk kriminalitet
 • Bistand i sager om professionelt ansvar for mangelfuld skatterådgivning ydet af advokater og revisorer i erstatningssager
 • Skatteretlig rådgivning i forbindelse med strukturering af virksomhedsetableringer, herunder valg af selskabsform
 • Skatteretlig rådgivning i forbindelse med virksomhedsoverdragelse og kapitalformidling
 • Omstruktureringer i form af fusion, spaltning, aktieombytning, tilførsel af aktiver og virksomhedsomdannelse
 • Skatteretlige problemstillinger forbundet med generationsskifte af virksomheder
 • Rekonstruktioner
 • Aktionær- og selskabsbeskatning, herunder sambeskatnings- og hovedaktionærforhold
 • International skatteret, herunder dobbeltbeskatning
 • Subjektiv skattepligt til Danmark
 • Strukturering, etablering og gennemførelse af incitamentsordninger

Tal med DELACOURs skatteeksperter, hvis du har spørgsmål vedr. SKAT.