Familieforhold


Hvis du anskuer din tilværelse med et realistisk blik og skeler til statistikkerne over separation eller skilsmisse, vil du også vide, at dine formueforhold ved etablering af ægteskab kan være meget afgørende. 

Specialisterne hos DELACOUR besidder stærke kompetencer til at rådgive dig om en strukturering af dine familieretlige forhold gennem bl.a. udfærdigelse af ægtepagt, der kan bestå af mange forskellige typer af særejemodeller, eller af en samejeoverenskomst, der opstiller et regelsæt for et sameje om f.eks. en fast ejendom. 

Alle privatpersoner - uanset om man står foran indgåelse af ægteskab eller etablering af en tilværelse som ugifte samboende - bør få undersøgt, om deres familie- og arveretlige forhold svarer til de ønsker, man har til fordeling af sine økonomiske midler, herunder pension, dersom man vælger, at ægteskabet eller samlivet senere hen skal ophøre.