Persondataret

Persondataretten har gennem det seneste årti været undergivet en rivende udvikling og spiller i dag en stor rolle inden for stort set alle samfundssektorer, herunder inden for forsknings- og lægemiddelindustrien, den finansielle sektor og teleindustrien. 

Når du vælger DELACOUR som din rådgiver inden for persondataret, er du i sikker havn, da vi dels har en dybtgående viden om det komplicerede retsområde, som persondataretten er, dels har meget stor praktisk erfaring med at omsætte de komplekse regler til praktisk håndterbare løsninger for vores klienter. 

Nye regler med den kommende EU Forordning
Vores eksperter rådgiver også om den kommende EU Forordning, og om hvordan din virksomhed sikrer sig, at den bliver i stand til at overholde de nye regler, der træder i kraft den 25. maj 2018. Herunder rådgiver vi om hvilken forberedelse der skal igangsættes allerede nu, for at virksomheden kan være i compliance når reglerne træder i kraft.

DELACOUR rådgiver om de nye reglers implementering i praksis, også inden for helt særlige regulerede sektorer såsom den finansielle sektor og lægemiddel- og medicoindustrierne. Ligeledes rådgiver vi virksomheder om behovet for og implementeringen af en Data Protection Officer (DPO). Læs mere om nødvendigheden af en DPO her.

Persondata Compliance tjek
DELACOUR tilbyder din virksomhed et grundigt persondata compliance tjek der både inkluderer juridisk og it-teknisk indsigt. Her afdækkes virksomhedens persondata-risici ved gennemgang af jeres eksisterende IT-organisation og struktur.

DELACOURs ekspertise inden for persondataretten omfatter bl.a. følgende:

 • Udarbejdelse af compliance-programmer inden for persondataretten
 • Håndtering af persondata i forbindelse med forskning og kliniske lægemiddelforsøg
 • Håndtering af persondata i forbindelse med kreditgivning
 • Håndtering af persondata i forbindelse med markedsføring
 • Udarbejdelse af anmeldelser og ansøgninger om godkendelser til Datatilsynet
 • Udarbejdelse af politikker for håndtering af personoplysninger om medarbejdere, herunder i forbindelse med fratrædelser
 • Bistand med etablering af whistleblower-ordninger
 • Rådgivning vedr. Cloud løsninger
 • Overførsel af persondata i forbindelse med outsourcing
 • Håndtering af persondata i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og konkurser
 • Rådgivning om overførsel af data ud af EU, herunder Binding Corporate Rules

Tal med DELACOURs persondatateam
Tal med DELACOUR hvis du er i tvivl om, hvorvidt din virksomhed overholder lovgivningen, eller hvis du gerne vil høre mere om persondatareglerne i Danmark eller den kommende EU-forordning.  

DELACOURs persondatateam har ydet rådgivning om persondata gennem mange år til både danske og udenlandske virksomheder inden for forskellige brancher.

Vores specialister underviser i en række brancheforeninger om persondata, og de afgiver jævnligt ekspertudtalelser i danske medier og i podcasts samt video-cast. Desuden har DELACOUR bidraget med kapitlet om Danmark i håndbogen ”The European Lawyer Reference Series Book - Data Protection”.