Immaterielle rettigheder


DELACOUR har en ambition om at være second to none i relation til rådgivning om immaterielle rettigheder. 

DELACOURs ambition tager afsæt i, at vi har en langvarig og bred erfaring med hensyn til at rådgive om alle aspekter af immaterielle rettigheder, herunder:

  • Registrering af varemærker
  • Tvisteløsning af enhver art
  • Kontraktindgåelse
  • Risk management og due diligence

Det er kendetegnende for DELACOURs rådgivning, at vores dybe faglige indsigt på området ikke står alene, men altid går hånd i hånd med en stor forretningsmæssig indsigt og forståelse i forhold til de sektorer, hvor juridiske spørgsmål om immaterielle rettigheder opstår, herunder f.eks. lægemiddel- og biotekindustrien, designvirksomhed samt entertainment- og medieindustrien. 

Sager vedrørende immaterielle rettigheder er meget ofte af international karakter, og når du vælger DELACOUR som rådgiver, får du uden videre adgang til vores omfattende netværk af kompetente samarbejdspartnere i udlandet, der er opbygget gennem en grundig udvælgelsesproces. 

DELACOUR rankes meget højt af førende, internationale tidsskrifter. Du kan læse omtalen af DELACOUR i Legal 500 her.  


Beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder

Med DELACOUR som sparringspartner får du altid effektiv, brugbar og værdiskabende rådgivning om virksomhedens strategi med hensyn til beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder.

Det er en kernekompetence hos DELACOUR at håndtere tvister af enhver art vedrørende samtlige typer af immaterielle rettigheder, herunder patenter og brugsmodeller, ophavsret, varemærker og domænenavne samt sager om produktefterligninger i henhold til markedsføringsloven. 

Med DELACOUR som rådgiver vil du føle dig tryg hele vejen fra fastlæggelsen af den mest effektive strategi med henblik på håndhævelsen af de immaterielle rettigheder til sagens afslutning.  


Kontrakter vedrørende immaterielle rettigheder

DELACOUR har stor erfaring med hensyn til forhandling og udarbejdelse af alle typer af kontrakter omfattende immaterielle rettigheder, herunder forsknings- og udviklingsaftaler, licensaftaler, agentaftaler, forhandleraftaler, distributionsaftaler og franchiseaftaler.


Risk management og due diligence

DELACOUR bistår løbende danske og udenlandske klienter med due diligence processer i relation til immaterielle rettigheder. 

Endvidere tilbyder vi at udarbejde håndhævelsesstrategier og foretage risk management, der er nøje tilpasset den enkelte virksomheds ønsker og behov.