E-handel


DELACOUR rådgiver såvel danske som udenlandske klienter om alle retlige aspekter vedrørende e-handel. 

E-handel spiller en stadigt større rolle for erhvervslivet og er blevet en væsentlig afsætningskanal for salg af varer og tjenesteydelser til både forbrugere og erhvervsdrivende. 

E-handel rummer ofte problemstillinger på tværs af landegrænser og involverer en lang række love og direktiver, som hele tiden ændrer sig. Vi rådgiver bl.a. om følgende områder: 

 • Varemærker og domænenavne
 • ISP-liability
 • Oplysningsforpligtelser
 • Forbrugerret
 • Køberet
 • Markedsføringsret
 • Digital aftaleindgåelse
 • Betalingstjenester
 • Sociale medier
 • Persondataret
 • Skat og moms