Overtagelsestilbud


Hos DELACOUR rådgiver vi enten køber- eller sælgersiden i forbindelse med de ofte meget komplekse problemstillinger, som opstår ved fremsættelse af købstilbud og overtagelse af en kontrollerende aktiepost i en noteret virksomhed eller ved salg heraf. 

For at afdække alle juridiske aspekter af den konkrete virksomhed og for at sikre klienten den optimale løsning inddrager vi ofte eksperter fra vores andre forretningsområder i processen - typisk fra vores forretningsområde for finansierings- og bankret. 

Som led i vores juridiske rådgivning arbejder vi tæt sammen med de øvrige rådgivere, som klienten typisk har involveret i processen. Det er vores fornemste opgave sammen med disse øvrige rådgivere, der ofte er finansielle rådgivere, revisorer og eventuelt udenlandske advokater, at sørge for, at alle aspekter af processen håndteres hurtigt og effektivt og under overholdelse af og hensyntagen til de børsretlige og selskabsretlige regler, som gælder for børsnoterede virksomheder.