Voldgiftsdommere


DELACOUR virker som voldgiftsdommere i erhvervslivets voldgiftssager.

Som voldgiftsdommer kombinerer DELACOUR indsigten i jura på højeste niveau med en praktisk forståelse for det moderne erhvervsliv.


Vi sørger som voldgiftsdommere for, at tvister bliver løst hurtigt og korrekt, så de involverede parter kan få afgjort tvister hurtigt og effektivt.

Vores voldgiftsdommere er Certificerede Voldgiftsdommere.