Retssager


Det er en kernekompetence hos DELACOUR at føre retssager for offentlige myndigheder, virksomheder - såvel danske som internationale - og for private klienter ved alle ordinære domstole, dvs. byret, Landsret, Højesteret samt Sø- og Handelsretten. 

Vi er bevidste om, at juraen er essentiel, og vi bistår juridisk på højeste niveau.

Hertil kommer, at vi som procesadvokater er bevidste om vigtigheden af at forstå og kunne identificere sig med den faktiske virkelighed, som sagen har udspillet sig i. 

Vi er fra sagens start opmærksomme på muligheden for at forlige sagen, hvis det efter en samlet vurdering af vores klients interesser er den bedste løsning. 

Med DELACOUR som rådgiver vil du føle dig tryg hele vejen fra den indledende fastlæggelse af den bedste strategi med henblik på varetagelsen af dine interesser til retssagens afslutning. 

DELACOUR rankes meget højt af førende, internationale tidsskrifter. Du kan læse omtalen af DELACOUR i Legal 500 her.