Præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen


Som led i førelsen af retssager ved danske domstole har DELACOUR bistået klienter i et for danske forhold stort antal retssager, hvor der er sket præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen.