International voldgift og voldgiftssager


Voldgift er alternativet til en retsafgørelse ved de almindelige domstole. Voldgift er ofte en hurtigere afgørelsesform end de almindelige domstole og bruges derfor meget ofte i erhvervsmæssige tvister og i tvister, hvor en hurtig - og ikke offentligt tilgængelig afgørelse - har særlig betydning. 

Vores rutinerede procesadvokater kan bistå med de relevante overvejelser forud for og i forbindelse med indgåelse af voldgiftsaftaler. Samtidig bistår vi med voldgiftssagens førelse, når og hvis tvisten måtte opstå. 

Gennem vores store erfaringsgrundlag og internationale netværk får du som klient den bedst mulige rådgivning under voldgiftsagen. Vi har omfattende kendskab til mange brancher og har derfor den bedst mulige indgang til sagens faktum og kommercielle virkelighed. 

Voldgift bruges ikke mindst i byggeriet, hvor Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed spiller en væsentlig rolle. 

Inden for andre specialområder bruges voldgift som ad hoc aftalt voldgift eller institutionel voldgift - f.eks. ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration), ICC (Det Internationale Handelskammer) eller ved mange andre voldgiftsinstitutter verden over. 

Uanset hvilket specialområde sagen vedrører, og uanset hvilket voldgiftsinstitut, der er kompetent til at behandle sagen, rådgiver vi dig på højest faglige niveau i alle faser og om alle aspekter af voldgiftssagen.