Konfliktløsning

Når man som virksomhed kommer i en situation, hvor en retssag eller voldgift bliver aktuelt, er der flere ting, der pludselig skal drøftes og tages stilling til. I en sådan situation er det vigtigt at forstå og kunne identificere sig med den faktiske virkelighed, hvilket let kan komme til at synes som en omfattende og uoverskuelig opgave. 

Hos DELACOUR er det en kernekompetence at føre retssager for offentlige myndigheder, virksomheder (danske såvel som internationale) samt for private klienter ved alle ordinære domstole.

Vores advokater har et stort erfaringsgrundlag og internationalt netværk, så uanset hvilket specialområde sagen vedrører, kan vi tilbyde rådgivning på højest faglige niveau i alle faser og om alle aspekter af sagen.