International handel


International handel er typisk forbundet med særlige aftalemæssige udfordringer på grund af kulturelle, politiske og juridiske forskelle landene imellem. Det kræver derfor både indsigt og omhyggelighed at indgå internationale aftaler. 

Vores advokater har mangeårig erfaring med forhandling og indgåelse af internationale handelsaftaler. 

Vi deltager i forhandlinger af både aftaler, som er baseret på individuelt aftalte vilkår, og aftaler, som er baseret på internationale aftalestandarder. 

Vi har bl.a. betydelig indsigt i og erfaring med internationale aftalestandarder som eksempelvis: 

  • Incoterms 2000
  • Orgalime
  • NLM 94
  • FIDIC

Vi er medlem af Advoc, der er et ledende internationalt netværk af uafhængige advokatfirmaer med deltagere fra mere end 50 lande verden over. Vi benytter os i fornødent omfang af dette netværk i arbejdet med de internationale aftaler.