Rekonstruktion


Den 1. april 2011 trådte nye regler om rekonstruktion i konkursloven i kraft. Det nye regelsæt afløste konkurslovens hidtidige bestemmelser om betalingsstandsning og tvangsakkord og vil sætte normerne for fremtidige rekonstruktioner, hvad enten en rekonstruktion sker i skifterettens regi eller udenfor. 

Formålet med det nye regelsæt er effektivt at understøtte bestræbelser på at videreføre levedygtige virksomheder samtidig med, at kreditorernes interesser også tilgodeses. 

DELACOUR har arbejdet indgående med de nye regler om rekonstruktion og har fra vores erfaring og betydelige virke med rekonstruktion af virksomheder de bedste forudsætninger for at bistå i forbindelse med rekonstruktion af virksomheder og private. Det gælder, uanset om en rekonstruktion gennemføres ved anmeldelse heraf til skifteretten eller uden, og uanset om en anmeldelse af rekonstruktion til skifteretten sker fra virksomhedens side eller fra en kreditor. 

En rekonstruktion efter konkurslovens nye regelsæt skal have til formål at gennemføre en virksomhedsoverdragelse og/eller en tvangsakkord. Lykkes rekonstruktion ikke, er følgen konkurs. 

Da vi hos DELACOUR har stor erfaring med insolvensbehandling, virksomhedsoverdragelse og tvangsakkordordninger, får du det bedste af alle verdener ved at involvere os i en rekonstruktionsproces. 

Som kreditorer hos en virksomhed, der anmelder rekonstruktion, vil der også være betydelige fordele forbundet med at søge rådgivning hos os. Dette skyldes, at der i det nye regelsæt er indført en række instrumenter, der kan bidrage effektivt til en rekonstruktion. Det drejer sig bl.a. om følgende: 

  • Forbud mod retsforfølgning
  • Adgang til omstødelse
  • Mulighed for salg af omstødelseskrav
  • Vurdering af aktiver med bindende virkning for akkord (dog ikke fast ejendom)
  • Lempede stemmeregler ved vedtagelse af en tvangsakkord
  • Adgang til videreførelse af gensidigt bebyrdende aftaler, også ved betalingsmisligholdelse
  • Forkortede opsigelsesvarsler med fortrinsstilling i konkursordenen
  • Regulering af unormalt lange opsigelsesvarsler
  • Lovpligtigt skyldnerskifte ved overdragelse af gensidigt bebyrdende aftaler

DELACOUR er internationalt anerkendt af IFLR1000 inden for insolvens og rekonstruktion:

 IFLR_2016  IFLR_2017