Konkurs


DELACOUR har betydelig erfaring med behandling af konkursboer og repræsenterer et stort antal klienter i forbindelse med konkursretlige problemstillinger.

Vi har løbende et stort antal konkursboer under behandling, herunder konkursboer af betydelig kompleksitet og inden for stort set alle brancher.

Vores dybe juridiske ekspertise inden for området i kombination med vores mulighed for at trække på kolleger med omfattende ekspertise inden for andre juridiske discipliner samt vores store forretningsmæssige indsigt og forståelse bevirker, at vi hurtigt kan vurdere, om en virksomhed bør gå konkurs, eller om der findes andre og bedre alternativer.

Herudover yder vi en omfattende rådgivning til virksomheder, der er truet af konkurs med de indskrænkninger, det indebærer i ledelsens handlefrihed.

Vi kan omgående mønstre de fornødne ressourcer til at behandle store ressourcekrævende konkursboer og sikre, at der tages de afgørende rigtige beslutninger ved konkursens indledning som eksempelvis ved sikring af et salg af virksomheden.

Gennem vores kontaktnet, som selektivt er opbygget over mange år, kan vi sikre en hurtig og kompetent registrering og vurdering af konkursboets aktiver samt tilvejebringe de ressourcer, der er fornødne til videre drift af en virksomhed under konkurs, herunder interimsledelse.

Det er vores mål at opnå en så hurtig behandling af et konkursbo som muligt med størst muligt udkomme til kreditorerne og panthaverne, uden at der bliver gået på kompromis med kvaliteten i arbejdet. 

Herudover repræsenterer vi klienter i forbindelse med alle forekommende konkursretlige problemstillinger, herunder omstødelsessager og tvister vedrørende opgørelse og placering af krav i konkursordenen.

DELACOUR rankes meget højt af førende, internationale tidsskrifter. Du kan læse omtalen af DELACOUR i Legal 500 og Chambers Europe.