Tvangsauktioner


DELACOUR forestår løbende salg af alle typer fast ejendom på tvangsauktion for vores klienter og bistår private og virksomheder med at opnå det bedste resultat i forbindelse med køb af fast ejendom på tvangsauktion. 

Ved køb af en fast ejendom på tvangsauktion er det vigtigt at gøre sig klart:

  • Hvad størrelsen af det bud, man maksimalt skal afgive på auktionen, skal være
  • Hvad kontantbehovet er ved et givent bud, herunder hvilke omkostninger, der skal betales ud over auktionsbuddet
  • Hvilken sikkerhed der skal stilles for auktionens opfyldelse, hvis man bliver højestbydende
  • Om indestående hæftelser på ejendommen kan og skal overtages, hvis disse opnår dækning ved det bud, der afgives på auktionen
  • Om ejendommen byder på skjulte overraskelser i form af servitutter eller eksempelvis forpligtelser over for lejere
  • Hvordan man skal forholde sig ved alternativt opråb eller ved ny auktion
  • Hvorledes auktionen opfyldes, hvis man bliver højstbydende, herunder om der straks skal tinglyses auktionsskøde, eller om dette skal udskydes.

Vi har endvidere stor viden om og erfaring med særlige auktionsretlige problemstillinger som eksempelvis momsspørgsmål, panthaverregnskaber, uensartede behæftelser af ejendomme og brugeligt pant.