Tvangsauktioner

DELACOUR forestår løbende salg af alle typer fast ejendom på tvangsauktion for vores kunder, og vi bistår både private og virksomheder med at opnå det bedste resultat i forbindelse med køb af fast ejendom på tvangsauktion.

Vi har endvidere stor viden om og erfaring med særlige auktionsretlige problemstillinger som eksempelvis momsspørgsmål, panthaverregnskaber, uensartede behæftelser af ejendomme, bygning på lejet grund og brugeligt pant.

Inden du køber
Ved køb af fast ejendom på tvangsauktion er det vigtigt at gøre sig klart: 

  • Hvad er størrelsen af det bud, du maksimalt skal afgive på auktionen
  • Hvad kontantbehovet er ved et givent bud, herunder hvilke omkostninger, der skal betales ud over auktionsbuddet
  • Hvilken sikkerhed der skal stilles for auktionens opfyldelse, hvis man bliver højestbydende
  • Om indestående hæftelser på ejendommen kan og skal overtages, hvis disse opnår dækning ved det bud, der afgives på auktionen
  • Om ejendommen byder på skjulte overraskelser i form af servitutter eller eksempelvis forpligtelser over for lejere
  • Hvordan man skal forholde sig ved alternativt opråb eller ved ny auktion
  • Hvorledes auktionen opfyldes, hvis man bliver højstbydende, herunder om der straks skal tinglyses auktionsskøde, eller om dette skal udskydes.

Hvilken rådgivning kan din advokat give dig?

Regler om fortrydelsesret, tilstandsrapport og tegning af ejerskifteforsikring, som normalt hører til et huskøb, finder ikke anvendelse, når man køber hus på tvangsauktion. Derfor er det en god idé at være på forkant inden tvangsauktionen, og rådføre sig med fx banken, en håndværker og sin advokat. Du køber ejendommen som beset, og det anbefales at du deltager i den planlagte fremvisning inden tvangsauktionen.

Din advokat gennemgår alle de juridiske problemer, som kan udledes af ejendommens salgsopstilling. Det kan fx være forhold omkring forurening, byggeansøgninger, lejeforhold m.v. Advokaten kan rådgive dig om dette, og om potentielle faldgruber ved en tvangsauktion.

Herudover kan advokaten sikre, at du har den rette sikkerhedsstillelse og sørge for indeståelse overfor fogedretten i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Advokaten kan også hjælpe dig med at opnå auktionsskøde på ejendommen.


Spar ressourcer på inddrivelse af ejendomsskatter
Inddrivelsesopgaven omkring ejendomsskatter overgik i 2017 til kommunerne. Vi indledte i den forbindelse et samarbejde med Aarhus Kommune om at inddrive kommunens udestående restancer på ejendomsskatter. Det blev et tæt samarbejde om udviklingen af en digital løsning, der er designet til at modtage dataudtræk fra KMD Opus Debitor. Dette betyder effektive, ressourcebesparende arbejdsgange og høj inddrivelsesprocent allerede inden tvangsauktion. Læs mere her >