Inkasso - bank og finansiering


Igennem en årrække har DELACOUR udført en omfattende inkassovirksomhed for klienter inden for bank- og finansieringsbranchen. 

Med et konsekvent fokus på vores klients interesser og under iagttagelse af gældende lovgivning på området inddriver vi vores klients tilgodehavende hos debitor. 

Hvis der er tale om tilgodehavender med sikkerhed i debitors aktiver, forestår vi den samlede proces fra indledende henvendelser til frivilligt eller tvangsmæssigt salg - alt med henblik på opnåelse af størst muligt provenu for vores klient. 

Hvis der opstår tvist under inddrivelsen, kan vi ligeledes tilbyde at varetage vores klients interesser under en eventuel retssag. 

Inkassering af vores klients tilgodehavende sker altid efter en tilbundsgående undersøgelse af debitors økonomiske forhold, så vores klients interesser varetages i bedst muligt omfang. 

Hvis debitor ikke umiddelbart har mulighed for at indfri vores klients fulde tilgodehavende, administrerer vi ligeledes indgåede afdragsordninger.