Landbrugets retsforhold


Landbruget bliver til stadighed mere og mere professionaliseret. Samtidig bliver landbruget som erhverv undergivet en tættere og tættere lovregulering. Dette gælder, uanset om der er tale om handel med landbrugsejendomme, besætninger, virksomheder eller drift af landbrug. 

Lovregulering og karakteren af de aktiver og finansielle løsninger, der indgår i dagens landbrugsvirksomheder, stiller særlige krav ved rådgivning og håndtering af nødlidende landbrugsvirksomheder. DELACOURs afdeling for landbrugsret med advokaterne Lars Hjortshøj Nielsen og Johnny H. Madsen har betydelig erfaring gennem mange år med rekonstruktion og afvikling af nødlidende landbrugsvirksomheder i samspil med finansielle kreditorer og virksomheden.

Disse forhold skaber et stadigt stigende behov for juridisk rådgivning og sparring. Den har DELACOUR tradition for at levere til landmanden direkte eller i samspil med landmandens øvrige rådgivere såsom landbrugskonsulenter, landboforeninger, dyrlæger, revisorer eller andre.

Vi kan bistå med relevant juridisk rådgivning på højt niveau i alle faser af driften og udviklingen af landbrugsvirksomheden - fra etablering, via ansættelser, samarbejder, erhvervelser, til køb/salg af bedrifter eller besætninger.