Køberetlige tvister


Uanset at parter i handler om heste gør sig umage med juraen, sker det jævnligt, at der efter indgåelse af en handel opstår en køberetlig tvist om kontraktsmæssigheden af den leverede hest eller andre aspekter af handlen. Disse tvister afgøres ved forhandling ved de almindelige domstole eller voldgiftsretter. 

I alle fora og vedrørende alle typer heste har DELACOUR stor erfaring med at bistå køber, sælger eller de rådgivere, som typisk er involveret i disse sager. Vi kender den veterinære verden, den landbrugsmæssige ramme og det ridemæssige miljø til bunds og har gennem årene opsamlet stor erfaring og knowhow på dette særlige felt. 

Ikke mindst heste handles oftere og oftere over landegrænserne, og vi besidder den særlige juridiske viden, der kræves i den forbindelse. Når du vælger DELACOUR som rådgiver, får du også uden videre adgang til vores omfattende netværk af kompetente juridiske og veterinære samarbejdspartnere i udlandet, som vi har opbygget gennem en grundig udvælgelsesproces og tidligere sager.