Sygedagpengeregres


Hos DELACOUR får du rådgivning af den førende specialist inden for sygedagpengeregres i Danmark.

Kommunerne fik i 1996 adgang til at gøre regres for udbetalte sygedagpenge, når de erstatningsretlige betingelser var opfyldt. Lige siden har vi rådgivet en lang række kommuner vedrørende sygedagpengeregres og ført mere end 300 retssager om adgangen til sygedagpengeregres.

Vi har bistået en række kommuner i principielle sager for både Landsret og Højesteret.

Reglerne vedrørende sygedagpengeregres griber ind over såvel det forvaltnings-, det erstatnings- som det forsikringsretlige område, og sagerne kan være både komplekse og ikke mindst principielle.

Adgangen til sygedagpengeregres er under stadig forandring, og det kræver stor ekspertise at behandle sagerne med et godt resultat. Vi rådgiver og bistår bl.a. vedrørende:

  • Muligheden for at gøre regres
  • Kommunernes sagsbehandlingstiltag for at sikre optimale resultater uden anlæggelse af retssag
  • Førelse af retssager for by-, Lands- og Højesteret.