Erstatning i og uden for kontrakt


Vi tilbyder vores klienter løsningsorienteret og professionel rådgivning inden for alle erstatningsretlige områder. Vores stærke kompetence er opbygget gennem mange års praktisk erfaring med at varetage vores klienters interesser, gennem dedikeret rådgivning og gennem førelse af et stort antal retssager og voldgiftssager. 

De særlige erstatningsspørgsmål, der opstår i forbindelse med f.eks. transportskader, entrepriseforhold eller immaterialretskrænkelser, behandles enten af vores respektive specialister inden for disse områder eller i tæt samarbejde med vores erstatningsretsspecialister. 

Vores eksperter inden for forsikrings- og erstatningsret arbejder tæt sammen med vores eksperter inden for transportret. De rådgiver dagligt - 24/7 - vores klienter i sager om transportansvar som følge af forsinkelse, bortkomst eller beskadigelse af gods, som er transporteret på landevej, med skib eller fly eller på jernbane. Vi er der, når skaden sker, og der er brug for det rette råd. 

På samme måde har vores eksperter inden for entrepriseretten et dybtgående kendskab til alle forsikrings- og erstatningsretlige aspekter i relation til projekt- og entrepriseforhold.