Cyber risk

Hacking_96dpi

Det er ikke et spørgsmål om hvis, men om når...

 

Cyberkriminalitet er blevet et hverdagsfænomen. Metoderne til at gennemføre hackerangreb og andre former for cyberkriminalitet bliver stadig flere. Og de IT-kriminelle bliver konstant dygtigere til at spotte svagheder i sikkerhedssystemerne.

Derfor er det for virksomheder ikke længere et spørgsmål om ”hvis vi bliver ramt”, men ”når vi bliver ramt” af et cyber-angreb. Det har vi taget konsekvensen af i DELACOUR. Vi har skærpet vores indsats og kompetencer på cyber risk-området, med advokat og partner Thomas Bindseil-Hansen i spidsen.

Hvem bliver ramt?

Flere eksempler på hackerangreb og anden cyberkriminalitet har vist, at alle virksomheder potentielt står over for en grad af cyber risk; store som små, private som offentlige - og ingen brancher er fredede. Selv stater bliver ramt. Og netop fordi angreb i dag sker så hyppigt, og fordi man som virksomhed har så mange muligheder for at gardere sig, falder denne type hændelser ikke længere naturligt inden for kategorien ’force majeure’. Med andre ord: Det bliver forventet, at man som virksomhed er på forkant og handler proaktivt.

Hvad-er-cybercrime

Hvad kan din virksomhed gøre?

Vi er forbi det punkt, hvor virksomheder kun skal fokusere på løsninger til at undgå angreb. Skades- og tabspotentialet ved et hackerangreb kan i bedste fald være dyrt for virksomheden og i værste fald ødelæggende. Og da angreb vil forekomme, er det nødvendigt med både et præventivt beredskab og en plan for reducering af de negative konsekvenser.

Anbefalingen fra DELACOUR

Vi anbefaler at man som virksomhed arbejder aktivt på at styrke sit beredskab. To kerneaspekter man i den forbindelse bør undersøge er følgende:

  1. Det juridiske: Hvordan er jeres virksomhed stillet ved et angreb? Vi anbefaler et gennemsyn af virksomhedens aftale- og kontraktvilkår i forhold til bl.a. placering af ansvar, økonomisk risiko og modpartseksponering.

  2. Det forsikringsmæssige: Er jeres virksomhed tilstrækkeligt dækket, hvis der sker tab og fejl som følge af et cyberangreb? Vi anbefaler en gennemgang af eksisterende dækninger, hvor evt. mangelfuld dækning identificeres. Samtidig bør der være en løbende kontrol, så dækningerne altid stemmer overens med den aktuelle cyber risk.

Kontakt os uforpligtende med henblik på en drøftelse af de juridiske og forsikringsmæssige muligheder, I som virksomhed har. 

Podcast: Juridiske konsekvenser ved hackerangreb
Bliv klogere på de juridiske konsekvenser af et hackerangreb, og på hvordan du minimerer omkostningerne, hvis din virksomhed rammes i denne podcast med Thomas Bindseil-Hansen og Reza Ahmadian.