Leasing


Leasing af biler, både, industrimaskiner, entreprenørmaskiner mv. til private og erhvervsdrivende er et område, der har været i kraftig vækst gennem de senere år. 

Leasing er et komplekst retsområde, og det kan have stor betydning, hvis leasingaftalen er mangelfuld eller indeholder bestemmelser, der kan give utilsigtede eller meget ufordelagtige følger. Derfor er det vigtigt, at aftalegrundlaget er i orden.   

DELACOUR har via rådgivning til en lang række af landets største aktører på leasingmarkedet oparbejdet en viden og erfaring på området, der gør os i stand til at løse enhver tænkelig situation, der måtte opstå. 

Vores erfarne jurister kan bistå med alt fra rådgivning omkring, hvilken type leasingaftale (flex, operationel eller finansiel) der er mest fordelagtig i en given situation, til udfærdigelsen af de nødvendige aftaledokumenter. 

DELACOUR har ligeledes stor erfaring med sub-leasing og kan bistå med værdiskabende rådgivning om komplicerede leasingarrangementer. 

Endvidere kan vores jurister rådgive leasinggivere om de særlige leasingretlige problemstillinger, som opstår i relation til rekonstruktion, og kan således varetage leasinggivers retsstilling på bedste vis i denne henseende. 

Leasing kan ligeledes være kompliceret i forhold til overholdelse af gældende regler for skat, moms og afgifter. Som følge af vores mangeårige erfaring på leasingområdet kan vi tilbyde kompetent og værdiskabende rådgivning herom.