Finansiering


DELACOUR har igennem en længere årrække bistået en lang række af landets største finansieringsselskaber.

Herigennem er opnået en ekspertise på området, der gør os i stand til at yde en højtkvalificeret rådgivning, uanset hvilken problemstilling, vi måtte blive stillet over for.

Finansiering er et væsentligt retsområde med stor offentlig bevågenhed. Det er derfor af stor betydning, at aftaler indgås i overensstemmelse med gældende regler.     

Vores ekspertise inden for finansiering omhandler bl.a. rådgivning i forbindelse med dokumentudarbejdelse ved nye finansieringstyper, ligesom vi løbende rådgiver vores klienter om ændringer af eksisterende finansieringstyper som følge af lovgivningsændringer.

Uanset om der er tale om finansiering uden sikkerhed i form af blankolån eller om finansiering mod sikkerhed i form af gældsbrev/ejerpantebrev eller købekontrakt med ejendomsforbehold, kan vi tilbyde rådgivning om fordele og ulemper ved de enkelte aftaletyper.