Børsret og kapitalmarked


Reguleringen af børs- og kapitalmarkedsmæssige forhold bliver til stadighed tættere og mere kompleks, hvilket nødvendiggør øget fokus på overholdelse af de komplicerede og ofte tekniske børs- og kapitalmarkedsretlige regler. 

DELACOUR rådgiver både danske og udenlandske klienter om alle børs- og kapitalmarkedsmæssige forhold. 

En af vores kernekompetencer er rådgivning i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af udbud af værdipapirer, ikke alene notering af aktier, men også af ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital på NASDAQ OMX Copenhagen, samt udarbejdelse af de hermed forbundne prospekter. Ofte varetager vi også den koordinerende rolle mellem de involverede parter, herunder selskabet, emissionsbanker, andre udstedere af børsnoterede værdipapirer og øvrige rådgivere.    

Endvidere gennemfører vi verifikationsprocesser og tilrettelægger og udfører juridiske due diligence undersøgelser i forbindelse hermed. 

Herudover yder vi kompetent og specialiseret rådgivning bl.a. om:

  • Compliance i forhold til gældende lovgivning og Corporate Governance-principper og -anbefalinger
  • Overtagelsestilbud og afnotering
  • Handel med værdipapirer og regulering af værdipapirer
  • Rapporteringskrav og oplysningsforpligtelser
  • Børsnoterede selskabers kommunikation med myndigheder og aktionærer
  • Rådgivning om værdipapirhandelsret, herunder om udøvelse af fondsmæglervirksomhed og investeringsrådgivning

Vores specialister inden for børs- og kapitalmarkedsret arbejder tæt sammen med vores øvrige specialister inden for finansierings- og bankret, selskabsret, M&A og skatteret.