Bankjura


DELACOUR har betydelig erfaring med at yde rådgivning inden for alle aspekter af bankjuraen. 

Vi yder således bistand med etablering af pengeinstitutter. Desuden bistår vi banker med tilbudsgivning i forbindelse med køb af aktiviteter, herunder filialer, og gennemførelse af handlen, herunder rådgivning i forbindelse med overførsel af bankengagementer. Særligt inden for de senere år har vi været involveret i en lang række processer vedrørende overtagelse af bankaktiviteter, som er overtaget af Finansiel Stabilitet. 

Vi bistår i betydeligt omfang banker og virksomheder med analyse af komplicerede bankengagementer, herunder rådgivning i forbindelse med nødlidende engagementer samt forestår rekonstruktioner i forbindelse hermed. 

Endvidere bistår vi med udarbejdelse af prospekter i forbindelse med aktieemissioner inden for banksektoren. 

Vores rådgivning omfatter herudover alle de traditionelle sider af bankjuraen såsom:

  • Lånedokumenter
  • Bankgarantier
  • Kautioner
  • Transporter og alle øvrige former for sikkerhedsstillelse i forbindelse med bankengagementer

Vi forestår tillige udarbejdelse af Legal Opinions vedrørende alle anliggender inden for bankjuraen.