Udstykning


DELACOUR har specialister til behandling af sager om udstykning og matrikulære forandringer. 

Vores rådgivning omfatter bl.a. følgende juridiske aspekter: 

  • Udstykninger
  • Sammenlægninger
  • Arealoverførsler
  • Opdeling i ejerlejligheder
  • Planmæssige forhold
  • Miljømæssige forhold

Vi har tætte samarbejder med førende landinspektører for at sikre, at vi altid kan leve op til vores klienters behov og krav.