Rådgiveransvar


Et væsentligt område for vores rådgivning er sager om rådgiveransvar for arkitekter og ingeniører og andre aktører inden for ejendomsbranchen og de forsikringsmæssige aspekter, som er forbundet hermed. 

Vores stærke kompetence inden for rådgiveransvar er opbygget gennem mange års praktisk erfaring med og indgående kendskab til rådgivnings- og ejendomsbranchen og til entrepriseforhold og gennem førelse af et stort antal retssager og voldgiftssager.