Projektudvikling


Rådgivning om projektudvikling kræver indsigt i og overblik over et kompliceret regelsæt samt stor viden om og interesse for erhvervslivets forhold. Dette får du hos DELACOUR. 

Vi er behjælpelige med rådgivning om projektudvikling - lige fra idéfasen over myndighedsbehandling til finansiering, byggeri, udlejning og det efterfølgende salg. 

Vi rådgiver bl.a. om: 

 • Finansiering af projektet
 • Indgåelse af optionsaftaler
 • Opkøb af jord
 • Matrikulære forhold
 • Ændring af zonestatus
 • Landbrugsretlige forhold
 • Plan- og myndighedsforhold
 • Valg af ejerskabsform
 • Udbudsregler
 • Byggeret og rådgiveraftaler
 • Miljøforhold
 • Købs- og salgsaftaler
 • Lejeforhold
 • Skatte- og afgiftsforhold