Projektsalg


DELACOUR er behjælpelig med rådgivning om salg af både nye og renoverede ejendomme og udstykninger af både grunde og ejerlejligheder mv.

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Indgåelse af reservationsaftaler
  • Udarbejdelse af overdragelsesaftaler
  • Seriesalg
  • Servitutter og byrder 

Endvidere bistår vi i det efterfølgende seriesalg og forestår berigtigelsen af handlerne.