Miljøret


Miljøretten er i dag undergivet en meget bred offentlig regulering i form af love og et stort antal bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger. 

DELACOUR har stærke kompetencer inden for det miljøretlige område og rådgiver løbende offentlige myndigheder, virksomheder og private personer om alle aspekter af miljøretten. 

Hos DELACOUR har vi i mange år arbejdet indgående med den del af det miljøretlige område, der knytter sig til fast ejendom. Vi har derfor et meget indgående kendskab til den indgribende og omfattende regulering, der er forbundet med netop denne del af miljøretten. Vi rådgiver således på specialistniveau bl.a. inden for den regulering, der vedrører anvendelsen af fast ejendom.

Ud over decideret rådgivning om miljøretlige forhold fører vi hos DELACOUR også mange retssager vedrørende miljøretsforhold. Et særområde er i den forbindelse retssager om afgrænsningen og forståelsen af bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven. Naturbeskyttelsesloven indeholder regler, der af hensyn til naturen fastsætter begrænsninger i muligheden for bl.a. at ændre tilstanden af arealer beliggende inden for en række særlige beskyttelseszoner. 

Det miljøretlige område er i konstant udvikling, og hos DELACOUR har vi stor fokus på at følge området meget tæt og i muligt omfang medvirke til at præge denne udvikling.