Lejeret


DELACOUR råder over en høj grad af ekspertise inden for alle aspekter af lejeretten både i relation til indgåelse af lejekontrakter, forhold, der opstår i lejeperioden, og ved ophør af lejeforholdet. Vi bistår primært udlejere, men også erhvervslejere - både offentlige og private. 

Vi rådgiver bl.a. om: 

 • Leje- og forpagtningskontrakter
 • Udarbejdelse af lejekontrakter
 • Afståelse af lejemål
 • Fremleje
 • Franchise
 • Drift af udlejningsejendomme
 • Lejeregulering
 • Skatter og afgifter
 • Opsigelsessager
 • Sager om lejemålets ophør, herunder fraflytningsopgør
 • Tinglysning og aflysning af lejekontrakter