Køb og salg af udlejnings- og investeringsejendomme


DELACOUR har opbygget en høj ekspertise om overdragelse af udlejnings- og investeringsejendomme, fabriks- og lagerhaller, landbrugsejendomme, vindmøller mv.

Vi rådgiver bl.a. om: 

  • Finansiering
  • Udbudsregler
  • Tilbudspligt
  • Tinglysning
  • Forsikringsforhold
  • Ejendomsværdiansættelsen
  • Købs- og salgsaftaler
  • Lejeforhold
  • Skatteforhold
  • Andelsboliger