Entrepriseret


DELACOUR rådgiver bygherrer, entreprenører, ingeniører og arkitekter. Vores klienter tæller en lang række danske og udenlandske virksomheder. I forbindelse med projektudvikling involveres vi som regel på det indledende stadie. Inden for de seneste år har vi bl.a. været rådgiver i forbindelse med en række projekter i Ørestaden.


Vores rådgivning omfatter bl.a.:

  • Forhandling og udarbejdelse af projektudviklingsaftaler, entreprisekontrakter og teknikeraftaler
  • Forhandling omkring projektfinansiering samt udarbejdelse af finansieringsdokumentation
  • Garantistillelse
  • Ændringer i aftalegrundlaget (f.eks. spørgsmål om vederlagsfri forandring eller ret til merbetaling)
  • Spørgsmål i forbindelse med tilsyn, aflevering, forsinkelse og mangler
  • Forsikringsspørgsmål (all risk, ansvar mv.)
  • Isoleret bevisoptagelse ved mangelsspørgsmål
  • Mediation
  • Tvistbehandling ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, anden voldgift eller domstolene

Sammen med vores specialister inden for selskabs- og skatteret rådgiver vi endvidere om struktureringen af udviklingsprojekter, herunder valg af selskabsform, etablering af koncernstrukturer mv.

I forbindelse med OPP-projekter og projekter, der involverer kontrakter med offentlige myndigheder i øvrigt, har vi et tæt samarbejde med vores udbudsspecialister.