Andelsboligforeningsret


DELACOUR er specialister i andelsboligforeningsret og kan derfor være behjælpelig med alle forhold der vedrører andelsboligforeninger, herunder

  • Køb og salg af boligandele
  • Etablering af en andelsboligforening
  • Andelsboligforeningers erhvervelse af fast ejendom
  • Drift af andelsboligforeningen og ejendommen, herunder vedligeholdelse og forbedring af foreningens ejendom, ombygning o. lign.
  • Tinglysning af vedtægter eller ændring af vedtægter
  • Rådgivning til foreninger om salg af ejendommen og likvidation af foreningen
  • Tvister mellem andelshaverne indbyrdes eller mellem andelshaveren og foreningen

Med vores store erfaring inden for andelsboligforeningsretten kan vi hos DELACOUR yde rådgivning til både private personers erhvervelse af en andel samt til foreningen i forbindelse med køb af fast ejendom samt etablering af foreningen og de efterfølgende juridiske problemstillinger en andelsboligforening kan blive stillet overfor.