Statsstøtte


Vi rådgiver om statsstøtteretlige forhold i forbindelse med indgåelse af aftaler mellem private virksomheder, offentlige virksomheder og myndigheder.

Vi har stor erfaring med statsstøttesager behandlet af EU-Kommissionen og af danske myndigheder.