Konkurrenceret


DELACOUR rådgiver om alle forhold inden for dansk og EU-konkurrenceret. Konkurrenceret er et område, der forudsætter indgående viden og erfaring, hvis man vil opnå forretningsmæssige mål.

Vi følger praksis tæt, så vi hele tiden kan tilbyde en rådgivning, der er opdateret med de seneste udviklinger i lovgivningen vedrørende konkurrenceret. Vi har erfaringsbaserede spidskompetencer inden for bl.a. følgende områder:

 

Samarbejds- og distributionsaftaler
Vi rådgiver om strukturering og indgåelse af samhandelsaftaler mellem konkurrerende virksomheder, herunder etablering af fællesejede selskaber. Vi rådgiver endvidere om distributionsaftaler, herunder selektive distributionssystemer, agentaftaler samt franchiseforhold.


Dominerende virksomheders adfærd

Vi har stor erfaring med rådgivning om de restriktioner, der gælder for dominerende virksomheders adfærd. Dette gælder særligt prisfastsættelse, rabat- og bonusstruktur samt spørgsmål om leveringspligt.


Compliance-programmer

Vi udarbejder skræddersyede compliance-programmer, der sikrer, at alle medarbejdere i en virksomhed er bekendt med konkurrencereglerne. Vi bistår i den interne implementering af compliance-programmer, herunder ved gennemførelse af interne uddannelsesforløb.


Kontrolundersøgelser

Vi yder rådgivning om konkurrencemyndighedernes kontrolundersøgelser (såkaldte dawn raids). Vi rådgiver i alle faser af en kontrolundersøgelse. Vi underviser virksomheder i reglerne om kontrolundersøgelser, så en eventuel undersøgelse kan forløbe effektivt og uden unødig gene for virksomheden. Vi assisterer under selve kontrolundersøgelsen og bistår i det efterfølgende forløb.


Straffesager

Vi har tillige stor erfaring med at forsvare virksomheder i strafferetlige sager vedrørende konkurrenceret.

DELACOUR rankes meget højt af førende, internationale tidsskrifter. Du kan læse omtalen af DELACOUR i Legal 500