Selskabsret

Selskabsret er et af de forretningsområder, der inden for de seneste år har oplevet en voldsom udvikling i forbindelse med den fundamentale ændring af selskabs-lovgivningen, som er gennemført successivt siden 2010 og fortsat ikke er endelig implementeret.

I DELACOUR har vi samlet en stribe advokater og advokatfuldmægtige med spidskompetencer inden for netop selskabsretten.

Vores eksperter har mange års erfaring med selskabsretten og kan håndtere de mere standardiserede opgaver til den rigtige pris. Samtidig har vi stor erfaring med også at styre de komplicerede selskabsretlige tiltag.

De selskabsretlige opgaver omfatter bl.a. følgende opgaver:

Selskabsstiftelse

 • Kapitalforhøjelse
 • Kapitalnedsættelse
 • Opkøb af egne kapitalandele
 • Ændring af vedtægter
 • Indsættelse og afsættelse af ledelsespersoner
 • Dirigenthverv
 • Generalforsamlinger
 • Fusioner og spaltninger
 • Ledelsesansvarssager
 • Likvidationer
 • Omdannelse fra anpartsselskab til aktieselskab

Endvidere opfatter opgaverne ofte transaktioner, som tillige involverer andre regler som f.eks. skattelovgivningen eller børsretten. Dette gør sig bl.a. gældende i forhold til:

 • Generationsskifte
 • Investeringsaftaler og incitamentsordninger, herunder f.eks. warrantprogrammer
 • Etablering af tilbagekøbsprogrammer vedrørende kapitalandele
 • Selskabsomstruktureringer som f.eks. omdannelser, aktieombytninger eller tilførsel af aktiver