Foreninger og fonde


I DELACOUR har vi stor erfaring med fonde og foreninger. 

Vi rådgiver erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger, herunder boligforeninger, sportsforeninger mv., om de særlige forhold, der gør sig gældende for fonde og foreninger.   

Både ved stiftelse af fonde og foreninger og i forbindelse med ændring af vedtægter og andre forhold er det vigtig at have rutinerede rådgivere ved sin side. 
 

Vi kan hjælpe med:

  • Stiftelse af fonde og foreninger  
  • Ændring af vedtægter 
  • Dirigent på generalforsamlinger  
  • Almindelig rådgivning om spørgsmål om fonde og foreninger  
  • Håndtering af kontakt til fondsmyndigheder og andre tilsynsmyndigheder  
  • Sammenlægning af fonde og foreninger  
  • Opløsning af fonde og foreninger


Fokus på fondsbestyrelser
Du kan læse mere om fonde i vores artikelserie nedenfor, hvor vi har sat fokus på fondsbestyrelsens arbejde og ansvar.

Tilsynet med fonde (03.07.17)

Fondsbestyrelsens vederlag (20.06.17)

Bestyrelsesansvar i en fond (06.06.17)

Registrering af fondes reelle ejere (23.05.17)

Regler og retningslinjer for fondens uddeling af midler (09.05.17)

Generelt om fondes uddelinger af midler (25.04.17)

Fondsbestyrelse havde handlet i strid med sine forpligtelser og blev pålagt erstatningsansvar  (02.03.17)