Bestyrelsesarbejde

Optimer din bestyrelse

Som ejer af et iværksætterselskab (IVS) eller et anpartsselskab (ApS) skal du vælge, hvilken ledelsesform du ønsker i selskabet. Ønsker du både direktion og bestyrelse – eller kun direktion? Hvis din virksomhed er et aktieselskab (A/S) er der krav om at du både skal have bestyrelse og direktion.

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Der er mange fordele ved at have en professionel bestyrelse, hvis primære opgave er at fungere som inspiration til virksomhedsudvikling snarere end at være en kontrollerende instans. Den rette bestyrelse kan bidrage med kompetent faglig sparring inden for områder hvor du som virksomhedsejer ikke selv står stærkt. Det kan fx være international handel, markedsføring eller forretningsudvikling. På trods af forskellig faglig kunnen og personlighed skal ejer og bestyrelse komplementere hinanden, så samarbejdet kører optimalt. Men pas på ’blinde vinkler’ der kan opstå, hvis bestyrelsen er for homogen og derfor ser ensidigt på problemstillinger. Du kan med fordel have en blandet bestyrelse hvor medlemmer er både mænd og kvinder i forskellige aldre.

En bestyrelse kan også hjælpe din virksomhed med at etablere et stærkere netværk eller skabe kontakter til relevante virksomheder. Bestyrelsesmedlemmerne skal have omfattende kommerciel og strategisk forståelse, og gerne erfaring som direktør i anden virksomhed. Ved at have en bestyrelse viser du omverden at din virksomhed drives professionelt.

Som tommelfingerregel bør 95 % af bestyrelsesarbejdet handle om strategi og forretningsudvikling, og 5 % på kontrol. Kontrolopgaven omfatter fx opbygning af hensigtsmæssige arbejdsgange, ledelses- og rapporteringssystemer.

Bestyrelsesarbejdet er underlagt ansvar fx i forbindelse med kontrol af virksomhedens økonomi og regnskab. Det betyder at de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan stilles til personligt ansvar for deres handlinger som bestyrelsesmedlemmer. Det kan derfor være en god idé at tegne en direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring.

Jobsamtale

Sådan etablerer du en bestyrelse

Først når du kender din virksomheds styrker og svagheder, og har en klar ambition for ønsket vækst og andre mål kan du se på, hvordan din bestyrelse skal sammensættes. Her kan du med fordel få rådgivning fra en erhvervsadvokat med bestyrelseserfaring. Undersøg om der er oplagte kandidater i dit netværk, eller om har du brug for professionel rekruttering.

Når du har fundet de personer, du gerne vil have til at sidde i din bestyrelse, skal medlemmerne vælges ind på en stiftende generalforsamling, og herefter skal medlemmerne registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Nu kan bestyrelsen udarbejde en forretningsorden. Den er et krav ifølge selskabsloven, og er afgørende for, at du får en velfungerende og effektiv bestyrelse. Også her kan din erhvervsadvokat til at hjælpe dig med at sikre, at alle lovkrav overholdes.

Der kan med tiden blive behov for udskiftning i din bestyrelse, fx på grund af ændrede markedsvilkår, vækst eller konkurrenceforhold, som stiller nye krav til bestyrelsens kompetencer eller størrelse. Du skal sikre, at aftalen med dine bestyrelsesmedlemmer tillader mulighed for udskiftning og eventuel udvidelse, hvis bestyrelsen ikke længere harmonerer med virksomhedens behov.

 Corporate


Få rådgivning af erfarne bestyrelsesmedlemmer

Flere af DELACOURs partnere og advokater er aktive bestyrelsesmedlemmer eller bestyrelsesformænd i danske erhvervsvirksomheder og selskaber. Ambitionen som bestyrelsesmedlemmer er at være værdiskabende og tage medansvar for virksomhedens udvikling via forretningsmæssigt fokus på strategi og strategiske handlingsplaner.

Særligt som bestyrelsesformænd leder vi bestyrelsens arbejde og er bindeled mellem direktion og bestyrelse. Vi bestræber os på at sikre, at alle kompetencer og erfaringer udnyttes. Flere af DELACOURs partnere og advokater er ofte benyttede foredragsholdere og underviser i emner, der vedrører bestyrelsesarbejde. Vi har fokus på, at bestyrelsen har "brede" kompetencer, og at der er lagt passende successorstrategier. Som bestyrelsesformænd varetager vi desuden ofte kontakt til pressen, for så vidt angår mere strategiske og politiske emner, ligesom vi ofte deltager i møder med selskabernes revisorer, pengeinstitut, kunder og andre vigtige samarbejdspartnere. Som bestyrelsesformænd tager vi endvidere initiativ til - og leder - en evaluering af bestyrelsens kompetencer og arbejdsmetoder.

Podcast: Få det optimale ud af din bestyrelse

Direktører i mindre og mellemstore virksomheder er ikke altid tilfredse med den måde deres bestyrelser fungerer på, viser undersøgelser. De oplever, at bestyrelsen fungerer mere som en kontrollerende instans end en inspiration til virksomhedsudvikling. Advokat og partner ved DELACOUR, Carl Erik Skovgaard fortæller, hvad kan man gøre for at få et godt samarbejde med bestyrelsen. 

 

Advisory Board som alternativ til bestyrelse

Er din virksomhed ikke klar til en professionel bestyrelse kan et Advisory Board være et godt alternativ. Medlemmer i et Advisory Board kan bidrage med strategi og udviklingsplaner på samme måde som en bestyrelse, men boardet har hverken magt eller ansvar i virksomheden.

Bliv klogere på hvordan et Advisory Board kan give din virksomhed faglig sparring i denne podcast, hvor Carl Erik Skovgaard fortæller om mulighederne og brugen af Advisory Boards: