Bestyrelsesarbejde


Flere partnere og advokater i DELACOUR er ofte benyttede medlemmer af bestyrelser - ofte bestyrelsesformænd - for erhvervsvirksomheder og selskaber.

Det er vores ambition som bestyrelsesmedlemmer at være værdiskabende ved at tage medansvar for virksomhedens udvikling via en regelmæssig og forretningsmæssig fokusering på strategi og strategiske emner og indsatser. 

Vores uddannelsesmæssige baggrund og lange erhvervserfaring gør det naturligt for os at udfordre virksomhedens ambitionsniveau og være sparringspartner for direktionen og tage et medansvar for selskabets compliance i bred forstand, så love og regler følges.

Særligt som bestyrelsesformænd leder vi bestyrelsens arbejde og er bindeled mellem direktion og bestyrelse. Vi bestræber os på at sikre, at alle kompetencer og erfaringer udnyttes. Vi forbereder bestyrelsesmøderne sammen med direktionen. Det er vores ambition konstant og i en dynamisk proces at udvikle og forbedre bestyrelsens arbejde og hele tiden sikre, at bestyrelsesarbejdet er værdiskabende. Vi har fokus på, at bestyrelsen har nogle "brede" kompetencer, og at der er lagt passende successorstrategier. Som bestyrelsesformænd varetager vi ofte kontakten til pressen, for så vidt angår mere strategiske og politiske emner, ligesom vi ofte deltager i møder med selskabernes revisorer, pengeinstitut, kunder og andre vigtige samarbejdspartnere. Som bestyrelsesformænd tager vi endvidere initiativ til - og leder - en frekvent evaluering af bestyrelsens kompetencer og arbejdsmetoder.

De af vores partnere og advokater, der benyttes som bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformænd, har alle en omfattende kommerciel og strategisk forståelse, og nogle har desuden selv erfaring som direktører i større virksomheder.

Flere af vores partnere og advokater er ofte benyttede foredragsholdere og undervisere i emner, som vedrører bestyrelsesarbejde.

Podcast: Få det optimale ud af din bestyrelse
Direktører i mindre og mellemstore virksomheder er ikke altid tilfredse med den måde deres bestyrelser fungerer på, viser undersøgelser. De oplever, at bestyrelsen fungerer mere som en kontrollerende funktion end en inspiration til virksomhedsudvikling.

Advokat og partner ved DELACOUR, Carl Erik Skovgaard fortæller, hvad kan man gøre for at få et godt samarbejde med bestyrelsen.