Ansæt medarbejdere

Uanset om du skal til at ansætte din første medarbejder eller du allerede har flere, så kan det være en god ide at alliere sig med en ekspert, som er ajour med reglerne for ansættelse. Som arbejdsgiver er der nemlig mange ting du skal forholde dig til, når du ansætter en ny medarbejder. Vi guider dig til nogle af de vigtigste her.

Jobsamtale

Medarbejdertype - hvem søger du?

Du har behov for mere hjælp og flere hænder i virksomheden, men skal du fastansætte én eller måske bare danne et samarbejde? Eller sagt på en anden måde: Skal du have en fastansat medarbejder, eller kan en konsulent eller freelancer være mere relevant?

Når du overvejer dette, så tænk over hvilke typer arbejdsopgaver vedkommende skal udføre, hvordan du gerne vil aflønne personen og om vedkommende skal have mulighed for at arbejde for andre samtidig med at han eller hun arbejder for dig. Typen af medarbejder har nemlig også indflydelse på muligheder for opsigelse, hvem der bestemmer arbejdstiderne samt den økonomiske risiko.

Der kan være fordele (og ulemper) ved begge medarbejdertyper, så det er vigtigt at du gør dig bevidst hvad dine behov er og tager udgangspunkt i det. 

Rekruttering - få fat i de rigtige kandidater

For at øge chancen for, at du modtager en masse velkvalificerede ansøgninger til den stilling du rekrutterer til, må du igen gøre dig nogle indledende overvejelser. Jo mere præcis du kan være i din beskrivelse af den ønskede kandidat, jo større er sandsynligheden for, at de rigtige personer søger stillingen. To aspekter der er helt essentielle at overveje er:

 1. Hvilke opgaver skal din nye medarbejder varetage?
  Det skal fremgå meget tydeligt af stillingsopslaget, for det fortæller meget om, hvilke krav du stiller til kandidatens kompetencer, erfaring og uddannelse. Det er samtidig også med til at forventningsafstemme på et så tidligt tidspunkt i rekrutteringsfasen, at irrelevante kandidater sandsynligvis falder fra allerede her.

 2. Hvilken type personlighed søger du?
  Hvis du ved, at stillingen, opgaverne eller din virksomhed kræver en bestemt personlighed, så gør det tydeligt. Du kan f.eks. beskrive hvordan arbejdsmiljøet er, så en ansøger kan overveje om han eller hun ville passe ind det. 

Ansættelseskontrakten

Ifølge den såkaldte ansættelsesbevislov så skal en medarbejder have udleveret skriftlige oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, fx i en ansættelseskontrakt, hvis

 1. ansættelsesforholdet har en varighed på mere end 1 måned og
 2. den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer.

Medarbejderkontrakt

Men hvad skal kontrakten så indeholde? Helt overordnet så skal kontrakten indeholde alle væsentlige vilkår for ansættelsen. Her er blot nogle af de punkter, som kontrakten som minimum skal dække:

 • Navn og adresse på arbejdsgiver og medarbejder
 • Hvornår ansættelsesforholdet begynder
 • Den aftalte løn
 • Medarbejderens rettigheder til betalt ferie
 • Information om opsigelsesvarsel

Hvis du er i tvivl om, hvad kontrakten skal indeholde, er du naturligvis velkommen til at kontakte vores specialister på området og få deres vurdering.

Lovgivningen - få styr på ansættelsesretten

Det er selvfølgelig vigtigt at du som arbejdsgiver har styr på lovgivningen omkring ansættelse. Og der er mange aspekter af lovgivningen, som det er vigtigt at tage højde for, såsom funktionærloven, barselsloven, ferieloven, ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven og sygedagpengeloven, for bare at nævne nogle få.

Her kan det være en stor fordel at alliere sig med en kompetent rådgiver, som er ajour med lovgivningen og retspraksis på området, og kan guide dig i din håndtering af medarbejdere, om det så drejer sig om ansættelse, udformning af kontrakter, konkurrenceklausuler, opsigelser eller noget helt andet.

- - - 

Du kan læse meget mere om hvad vi tilbyder inden for ansættelsesret og arbejdsret lige her, hvor du også finder vores podcasts om ansættelsesretlige emner og anden værdifuld information.